نکاتي مهم در انتخاب درب برقی کرکره ای

مشخصات پروژه

  • نام پروژه نکاتي مهم در انتخاب درب برقی کرکره ای
  • تاریخ شروع 1399/11/8
  • تعداد نظرات 0
  • تعداد نمایش 633

نکاتي مهم در انتخاب درب برقی کرکره ای

انواع مختلفی از درب برقی کرکره ای وجود دارند و بايد براي هر مکان درب برقی مناسب آن را در نظر گرفت ، براي مکان هائي مثل پارکينگ منزل ، درب واحد تجاري و جاهائي که نياز به امنيت بيشتر داريم موتور توبولار مناسب تر است و در صورت استفاده از موتور سايد بايد از در دسترس نبودن آن اطمينان حاصل کرد ، براي اماکن صنعتي و جاهائي که تردد زياد دارند درب برقی با موتور سايد مناسب تر است ، هماهنگي رنگ درب برقی کرکره ای نيز بايد با محيط در نظر گرفته شود
مساحت کرکره
اين فاکتور در انتخاب نوع تيغه و موتور تاثير گذار است ، تيغه هاي ۶۰ ميليمتري براي براي درب های برقی کرکره ای کوچک تا مساحت ۵ متر ، تيغه هاي ۸۰ براي کرکره برقي تا مساحت ۲۰ متر و تيغه هاي ۱۰۰ براي کرکره هاي بزرگ تا مساحت ۴۰ متر مناسب هستند
مساحت درب برقی کرکره ای براي انتخاب توان موتور نيز اههميت دارد بسته به ميزان تردد به ازاي هر ۱۰ کيلوگرم وزن کرکره از ۹ تا ۱۴ نيوتن بر متر توان موتور بهره گرفته مي شود
سيکل کاري
يا تعداد باز و بسته شدن کرکره برقي در طول شبانه روز
براي يک پارکينگ منزل شخصي تا در يک واحد تجاري يا مسکوني بزرگ بايد توان موتور را به ازاي هر ۱۰ کيلوگرم وزن از ۹ نيوتن بر متر تا دست بالاي آن ۱۴ نيوتن بر متر در نظر گرفت . براي تردد هاي زياد موتور سايد مناسب تر است چون موتور آن در دسترس بوده و به راحتي ميتوان آن را تعمير يا تعويض نمود
رنگ درب برقی کرکره ای
در انتخاب رنگ درب کرکره برقي بايد به نوع و رنگ نما همچنين دکوراسيون محيط توجه شود وطراحي در هماهنگي هر چه بيشتر با محيط انجام شود
انتخاب موتور کرکره:
انواع موتور ها ساید و توبولار هستند : موتور هاي توبولادر در مکان هائي که نياز به امنيت بيشتر وجود دارد استفاده مي شوند و موتورهاي سايد براي مکان هاي صنعتي ومجتمع هاي تجاري و مسکوني که تردد زياد دارند و احتمال خرابي موتور وجود دارد استفاده مي شوند ، برای هر ۱۰ کیلوگرم وزن کرکره ۹ تا ۱۴ نیوتن برمتر توان موتور در نظر بگیرید ، وزن تیغه کرکره آلومینیومی به ازای هر متر ۶ تا ۱۰ کیلو گرم است
ريل :
ريل هائي که بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرند ريل هائي هستند که داخل فريم درب برقی کرکره ای قرار مي گيرند و و از پشت به ديوار پيچ مي شوند . براي مکان هائي که احتمال برخورد به ريل و صدمه ديدن آن زياد است ريل هاي کناري که از بغل به ديوار پيچ مي شوند مناسب است
با رعايت اين نکات مي توان تا سالها از درب برقی کرکره ای در کمال آسايش و اطمينان خاطر استفاده کرد
منبع: تاپ رولنکاتي مهم در انتخاب درب برقی کرکره اي
مکان نصب
انواع مختلفی از درب برقی کرکره ای وجود دارند و بايد براي هر مکان درب برقی مناسب آن را در نظر گرفت ، براي مکان هائي مثل پارکينگ منزل ، درب واحد تجاري و جاهائي که نياز به امنيت بيشتر داريم موتور توبولار مناسب تر است و در صورت استفاده از موتور سايد بايد از در دسترس نبودن آن اطمينان حاصل کرد ، براي اماکن صنعتي و جاهائي که تردد زياد دارند درب برقی با موتور سايد مناسب تر است ، هماهنگي رنگ درب برقی کرکره ای نيز بايد با محيط در نظر گرفته شود
مساحت کرکره
اين فاکتور در انتخاب نوع تيغه و موتور تاثير گذار است ، تيغه هاي ۶۰ ميليمتري براي براي درب های برقی کرکره ای کوچک تا مساحت ۵ متر ، تيغه هاي ۸۰ براي کرکره برقي تا مساحت ۲۰ متر و تيغه هاي ۱۰۰ براي کرکره هاي بزرگ تا مساحت ۴۰ متر مناسب هستند
مساحت درب برقی کرکره ای براي انتخاب توان موتور نيز اههميت دارد بسته به ميزان تردد به ازاي هر ۱۰ کيلوگرم وزن کرکره از ۹ تا ۱۴ نيوتن بر متر توان موتور بهره گرفته مي شود
سيکل کاري
يا تعداد باز و بسته شدن کرکره برقي در طول شبانه روز
براي يک پارکينگ منزل شخصي تا در يک واحد تجاري يا مسکوني بزرگ بايد توان موتور را به ازاي هر ۱۰ کيلوگرم وزن از ۹ نيوتن بر متر تا دست بالاي آن ۱۴ نيوتن بر متر در نظر گرفت . براي تردد هاي زياد موتور سايد مناسب تر است چون موتور آن در دسترس بوده و به راحتي ميتوان آن را تعمير يا تعويض نمود
رنگ درب برقی کرکره ای
در انتخاب رنگ درب کرکره برقي بايد به نوع و رنگ نما همچنين دکوراسيون محيط توجه شود وطراحي در هماهنگي هر چه بيشتر با محيط انجام شود
انتخاب موتور کرکره:
انواع موتور ها ساید و توبولار هستند : موتور هاي توبولادر در مکان هائي که نياز به امنيت بيشتر وجود دارد استفاده مي شوند و موتورهاي سايد براي مکان هاي صنعتي ومجتمع هاي تجاري و مسکوني که تردد زياد دارند و احتمال خرابي موتور وجود دارد استفاده مي شوند ، برای هر ۱۰ کیلوگرم وزن کرکره ۹ تا ۱۴ نیوتن برمتر توان موتور در نظر بگیرید ، وزن تیغه کرکره آلومینیومی به ازای هر متر ۶ تا ۱۰ کیلو گرم است
ريل :
ريل هائي که بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرند ريل هائي هستند که داخل فريم درب برقی کرکره ای قرار مي گيرند و و از پشت به ديوار پيچ مي شوند . براي مکان هائي که احتمال برخورد به ريل و صدمه ديدن آن زياد است ريل هاي کناري که از بغل به ديوار پيچ مي شوند مناسب است
با رعايت اين نکات مي توان تا سالها از درب برقی کرکره ای در کمال آسايش و اطمينان خاطر استفاده کرد

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر